lunes, 3 de noviembre de 2008

En Roberto Labandera, diputat del PSC a la Generalitat de Catalunya i Pere Vega, 1er secretari del PSC de Sant Cebrià, ens presenten l´avantprojecte d

L´acte va començar amb l´explicació del nostre 1er secretari, Pere Vega, on va fer una “exhausta radiografia” de l´estat actual de les urbanitzacions de Sant Cebrià,. Després va donar la paraula a Roberto Labandera, per explicar l´avantprojecte de la llei d´urbanitzacions:

L´objectiu d´aquesta llei és l´ordenació urbanística de les urbanitzacions de Catalunya construïdes entre 1956 i 1981 i dotar-les de serveis bàsics i infraestructures, com l´enllumenat i clavegueram, per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents.

Aquesta llei, que es va començar a debatre la setmana passada en el parlament, s´espera que sigui aprovada sobre el mes de març de 2009 i al mes següent, el govern de la Generalitat començarà a fer les primeres convocatòries públiques per aquells ajuntaments que ho tinguin tot en regla en les seves urbanitzacions, perquè puguin presentar projectes per demanar el suport de la Generalitat.

La primera premisa per portar a terme aquesta llei és que l´ajuntament lideri aquesta feina, ja que requereix molta capacitat i intensitat de treball. Després ha d´ elaborar un programa d´adequació del terreny i a partir d´aquí començar la redacció del projecte d´urbanització, havent trobat un consens amb els veïns i veïnes, a través de la compensació o la cooperació bàsica.

Com a instruments a l´ajuntament, aquesta llei ha creat un fons de suport de recursos per fer la redacció del projecte i l´oficina tècnica perquè assessori en els temes jurídics, ecnòmics i els temes de planejament que es generin.

Com ajudes als veins, la llei estableix per a les persones amb renda més baixa majors de 65 anys i sempre que aquella casa sigui la seva vivenda habitual, dos sistemes d´ajuda: el pagament fraccionat i en cas de no poder pagar, que puguin passar el deute a l´hereu o en cas de venda, el comprador, garantint que la persona no hagi de marxar ni que perdi la seva casa.

El 10 % del total de l´obra estarà subvencionada per l´administració, mentre que el restant 90 % ho pagarà el parcel•lista en quotes. Aquestes quotes d´ urbanització, que seran calculades a partir d´un estudi econòmic que es fa del projecte d´urbanització, seran recaptades pel mateix organisme de recaptació tributària (en el nostre cas la diputació de Bcn) per a que a l´ajuntament no li costi haver de posar més funcionaris. La Generalitat, a través de l´INCASOL podrà avançar aquests diners a l´ajuntament per tal de no demorar l´obra, perquè no ens trobem que la dificultat de recaptar, ens dificulti l´execució de l´obra.

Encetar aquest projecte significarà tenir enllumenat, clavegueram i unes millores urbanístiques que fa que el valor patrimonial de la propietat augmenti de valor i que no degradi la zona socialment.

Aquesta llei serà un bon instrument sempre que hi hagi un consens entre ajuntament i veïns per arreglar aquestes qüestions i, sobretot, la voluntad política per tirar el tema endavant. Tan de bo arribem a aquest consens.

No hay comentarios: