domingo, 23 de septiembre de 2007

El grup municipal socialista visita al centre d´Estudis Sant Cebrià (CESC)
El passat 23 de juliol vam anar a visitar el centre d´estudis de Sant Cebrià i al seu president en Lluis Parera. La seva aparença d´un home de 83 anys contrasta amb un espírit jove, inquiet i divertit, que segueix lluitant per a que no s´esborri la història del nostre poble.


Amb les seves vivences i llarga experiència, ens va transportar a la llunyana història del nostre poble, passant pels Celtes, Íbers, la forta presència de la Inquisició.. fins l´actualitat.

En el CESC pots trobar recopilada tot tipus de documentació que fa referència a Sant Cebrià: llibres, estris antics, col•leccions, manuscrits de partitures mai interpretades.. L´únic que vaig trobar en falta va ser un espai apropiat, on es pogués exposar tot aquell material digne d´un museu que pugui ser visitat pels alumnes de la nostra escola o qualsevol vilatà.

Actualment conten amb una subvenció del nostre ajuntament que tot just arriba només per cobrir el lloguer del local, pel que queda al descobert qualsevol despesa com per exemple una simple revista i sense recursos per potenciar l´ oblidada història de Sant Cebrià.

Esperem que el CESC tingui el reconeixement que es mereix i que sigui reconeguda des de tots els àmbits la seva labor de recerca i investigació del pas de la vida per Sant Cebrià, des del nostre grup municipal presentarem una moció en aquest sentit.