martes, 13 de marzo de 2007

Fum o desgavell.

El passat divendres 2 de març l´Alcalde del nostre poble, presentava el projecte de construcció d´ un nou edifici per la seguretat local. Segons la notícia publicada al diari “ EL PUNT “, aquest ha d´albergar la policia local de Sant Cebrià, l´Agrupació de defensa forestal ( ADF ) i Protecció civil, i que el cost de l´ obra està sobre el milió d´ Euros amb una superfície construida de 900m2.

He volgut contrastar la notícia amb el nostre grup municipal i resulta que aquesta iniciativa no ha estat aprovada per cap òrgan del nostre Ajuntament, és simplement la proposta de l´Alcalde, que en tot cas el que ha manifestat a la resta de grups del govern municipal és que només era una idea per tal de poder anar a cercar subvencions als departaments adients de la Generalitat de Catalunya.

Fins aquí per tant una discrepància total entre el que el nostre Alcalde ha manifestat a la resta de l´Equip de govern i les declaracions fetes en el diari El Punt, on es diu textualment que ” L´Alcalde Jaume Borrell ( CiU ) espera poder posar-ne la primera pedra aquest any “.

Si realment és només una idea per a poder aconseguir que una altra administració es faci càrrec del cost de construcció i que el nostre poble posi els terreyns neccesaris, res a dir, endavant i estem d´acord.

Si pel contrari tal com sembla manifestar el diari El Punt, la intenció és la de dur a terme aquesta construcció amb els recursos municipals, de manera que abans de final d´any comenci la construcció, he de manifestar la total oposició del nostre grup municipal.

La seguretat local en el cas de Sant Cebrià de Vallalta , d´acord amb la seva grandària és competència de la Generalitat de Catalunya, el que vol dir que a hores d´ara el nostre poble no rep cap tipus de subvencio per donar un servei que és competència d´altra administració.

El cost actual de l´incipient “ Cost de Policia Local “ s´ha disparat en l´actual legislatura. Hem passat de tenir 4 vigilants en l´any 2002 a 8 a l´actualitat , s´ha de sumar també el cost d´una administrativa i el del cap de policia, més encara estem en el procés de construcció d´aquest cos, com ja he dit ,dels actuals efectius només un és policia i la resta continuen sent vigilants.

Tanmateix Sant Cebrià té necessitats més peremptòries que crear una caserna de Policia ( si s´ha de fer amb recursos municipals ) un consultori mèdic, una residència o centre per la tercera edat, l´ampliació de l´escola bressol, la variant de Castellar d´Índies, el gimnàs municipal, un centre polivalent de cultura i un llarg etc............................

Així o és simplement fum de camapanya electoral o un desgavell, en tot cas preferim el primer, malgrat que creiem que cal ser més acurat i no confondre els nostres ciutadans i ciutadanes, o en tot cas aclarir que aquest és un projecte legitim d´ un grup polític com és CiU i en cap cas una iniciativa del govern municipal.